Bakgrund

Historik

Katrineholms enorma lokstall var en gång i tiden en arbetsplats med 100-talet anställda. Förare, och lokpersonal som reparerade, smörjde och putsade loken och höll dem i trafikdugligt skick. Det fanns möjlighet att svarva hjul tack vare en sänkgrav, belägen i stallplats 20-21. Samtliga stallplatser var från början försedda med smörjgrop. Vändskivan var från början 18 meter men byggdes ut till 20 meter, detta för att kunna ta hand om de långa F-loken. Vändskivan är tillverkad 1909 enligt locket i centrum.

De senaste åren innan verksamheten upphörde helt inrymde lokstallet SJ Bussgarage. SJ-bussarna tvättades och städades i stallet. I vissa platser är smörjgropen igenfylld och ett lager betong har lagts ut på golvet.

Nuläge

Redan 1997 gjorde SÅS ett besök hos Katrineholm kommun för att visa vårt intresse för lokstallets framtid. Dåvarande ägarna Banverket hade planer på att riva stallet samtidigt som SÅS hade behov av ett stall för våra fordon. Efter några års förhandlingar så revs beslutet om rivning upp och lokstallets framtid diskuterades. Så småningom så förvärvade Katrineholms kommun stallet med målsättningen att skapa ett kultur- och allaktivitetshus där även järnvägshistoria skulle få sin naturliga plats.

Sedan 2005 så har ett otal turer gått kring stallet med fler intressenter än SÅS, vilka har fyllt på stallet med lok och vagnar. Några av dessa fordon har tagits till andra platser och det bildades en ”husförening” kring stallet med uppgift att tillhandahålla platser för intresserade.

Efter att SÅS skapat en avsiktsförklaring med Katrineholms kommun så flyttade SÅS den 15 november 2008 ner några ånglok och vagnar till stallet där även föreningens diesellok V3 52 redan fanns efter några år som beredskapslok i just det här stallet. SÅS målsättning var då att i Katrineholm skapa en sektion i SÅS verksamhet och att regelbundet kunna köra trafik mellan Stockholm och Katrineholm och lokalt i Katrineholm. Något som vi nu införlivat.

Fastigheten ägs av Katrineholms kommun men förvaltas av KFAB (Katrineholms fastigheter AB) som nu även är fastighetsskötare. Kontorsbyggnaden är nu endast ett tomt skal med vattentankarna högst upp. Golvet och dess reglar var i så dåligt skicka att de måste rivas. Takstolarna närmast kontorsbyggnaden är nytillverkade. Piastrarna – tegelmurarna mellan stallplatserna – är renoverade med tegel som motsvarar det originaltegel som lokstallet är byggt med. Portarna är under renovering och utanpå det gamla taket ligger nu ett helt nytt plåttak. När taket nu är helt tätt finns det helt andra möjligheter att bedriva verksamhet i lokstallet.

Vändskivan – 20 meter – är renoverad på 80-talet och försedd med släpringskontakter i centrum för matning till en 5.5 kW trefasmotor. Sommaren 2014 renoverades överbyggnaden på vändskivan och funktionen och balkar sågs över samt snyggades till inför besiktningen samma höst.

Framtiden

Under 2009 lade Katrineholms kommun fram ett förslag om att platserna 17-21 skulle bli ett ungdomens hus med scen för konserter och teater. Förslaget klubbades och arbetet med ombyggnaden påbörjades samma sommar efter att SÅS flyttat sina fordon från platserna till platserna på andra sidan vändskivan. Idag är den verksamheten igång och ett bra komplement till SÅS verksamhet och närvaro då SÅS ofta får besök av den yngre generationen. Det här har varit en av SÅS avsikter med att förlägga verksamheten i lokstallet då Svensk järnvägshistoria behöver även nästa generations bevarare och som kan ta stafettpinnen vidare. SÅS grundades 1974 och hade 2014 gjort bevarandet till vår sak i 40 år.

I lokstallet har vi placerat fordon som kräver reparationer under tak. Det gäller lok och vagnar som t.ex. behöver omfattande takreparationer. Det finns också möjlighet att byta tuber i ånglok och genomföra större underhållsarbeten på fordonen.

Ett av villkoren för att få tillgång till stallplatserna var att vi skulle kunna visa aktivitet där. Sedan 2012 så har vi i SÅS en verksam sektion i Katrineholm som träffas och arbetar med våra fordon regelbundet och håller stallet öppet för visning vid bland annat Katrineholmsveckan varje år. Under ”Tågsläpp” i maj varje år så håller Sveriges järnvägsmuseiföreningar öppet hus och där vi i SÅS har öppet hus i både Katrineholm och Västberga. SÅS kör ju även ångtågstrafik i Katrineholm någon gång per år och ju mer verksamheten kommer igång i lokstallet, ju mer trafik kan SÅS köra och på så sätt ge Katrineholm ännu ett turistmål och underhållning för de boende. Samtliga fordon som placeras i Katrineholm har idag en rimlig renoveringsplan, som man arbetar efter och verksamheten driv öppet och ger besökare en möjlighet att själva se hur underhållsarbeten och renoveringar på lok och vagnar går till. Även medverkande i verksamheten är öppet och alla som vill kan bli medlemmar och bidra med bevarandet av de så viktiga järnvägsfordonen hos SÅS Lokstallet är för SÅS del inte tänkt som en långtidsförvaringsplats för lok och vagnar utan som en plats för renoveringar och underhåll under tak. Materielen visas för allmänheten med guidning och lokstallet kommer att vara ett självklart turistmål för alla som är intresserade av industrihistoria. SÅS är sedan 1974 ett rullande och fungerande museum som kommer ut till resenären och visar hur det var att resa förr och då järnvägen byggde upp det moderna Sverige.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s