Möten

Här hittar ni rapporter, protokoll, information och liknande från olika möten och händelser i KÅS. Informationen grupperas här nedan kronologiskt

Nytt 2020-02-08 KÅS första årsstämma lördag 8/2 är avklarad. I korthet valdes en styrelse med Lillemor Melin Sving som ordförande för ett år och två ledamöter för 1 år och två ledamöter för 2 år, sammanlagt fem personer i styrelsen varav en ledamot är utvald av Stockholms Ånglokssällskap (SÅS). De fyra ledamöterna är Ulf Larsson (SÅS), Robin Ashby. Per Askerlund och Kjell Augustin. Förutom ordförande och övriga ledamöter den 19 februari komma överens om vilka poster de ska ha i styrelsen. Till Valberedningen valdes Sven Erik Persson och Lasse Larsson I övrigt fastställdes årsavgiften för 2020 och 2021, medlemsavgiften för 2020 är 200 kr/ år och för familjemedlemmar på samma adress 20 kr.

Om du vill bli medlem i Katrineholms Ånglokssällskap (KÅS) betalar du in medlemsavgiften på Bankgiro: 5435-9948 eller via Swish: 123 497 12 48På meddelande skriver du: Medlemsavgift, namn, mailadress (helst) eller fullständig adress, för att vi ska kunna skicka ut meddelande om medlemsmöte och årsstämma mm. Pris 200 kr.

Ska ni vara en medlem med familj på samma adress, så skriver ni Familjemedlemsavgift istället för Medlemsavgift, Pris: 220 kr.

Det är bara fullvärdig medlem som har rösträtt, dvs. den som namnet står som medlem är den som har rösträtt. OBS! Medlemsavgiften bör vara betald innan 1 mars 2020.

Tack till alla som kom till Katrineholms Ånglokssällskaps första årsstämma! Nu börjar arbetet med att bygga upp föreningen och då behöver vi många medlemmar. Du behöver inte veta något om ånglok eller järnvägen, det finns alltid något för alla att göra. Så välkommen som medlem till vår förening och glöm inte bort att berätta för dina vänner att vi finns och bjud med dem in i föreningen. Även till dem som inte har internet, tack på förhand


Nytt 2019-12-14 Sedan lördagen den 14 december 2019 så återfinns SÅS verksamhet i Katrineholms lokstall som en lokal samarbetsförening, eller så kallad systerförening, till SÅS. Den här verksamheten sköts av det nybildade KÅS: Katrineholms Ånglokssällskap, som kommer att handha all SÅS verksamhet i stallet, fast det kommer i huvudsak fortfarande att vara SÅS som står som ägare för fordonen. Det här var den juridiska biten för att SÅS även fortsättningsvis ska kunna fortsätta med verksamheten i stallet, men med lite nya aktörer som ger verksamheten en mer lokal prägel i Katrineholm. SÅS och KÅS har gjort en överenskommelse med Katrineholms Kommun där ett avtal nu styr den fortsatta verksamheten i stallet. Det kommer alltså att bli kvar lok och vagnar som aktivt renoveras och sköts av det nybildade KÅS på tre av stallets platser. SÅS kommer sedan i samarbete med KÅS att på sikt även genomföra trafikhelger i Katrineholm, precis som tidigare år.


Möte mellan KÅS, SÅS och Katrineholms kommun. ”Efter långdragna diskussioner och förhandlingar skrev idag Katrineholms kommun och SÅS nybildade systerförening Katrineholms Ångloksällskap (KÅS) på hyresavtalet gällande tre platser i Katrineholms lokstall.

KÅS bildades i lördags 14 december, som en lokal samarbetsförening till SÅS. Till interimsorförande valdes Ulf Larsson. KÅS kommer att fortsätta arbetet med att renovera SÅS två ånglok E10 1747 och B 1364.  I överenskommelsen med kommun ingår att N1173 under april till september varje år ställs upp som utställningslok bredvid lokstallet, som en del i Katrineholm kommuns kulturella utbud.

Vid pressträffen efteråt uttryckte Kulturnämndens ordförande Cecilia Björk stor glädje över att kommunen och Ånglokssällskapet kommit till ett gemensamt beslut, som innebär en utveckling av verksamheten knuten till lokstallet. SÅS styrelse representerades vid pressträffen av Lars Beijer och C-E Olsson. Närmaste händelse är att KÅS utlyser ett medlemsmöte i januari för att välja styrelse och formellt starta föreningen. Parallellt pågår arbetet med att få E10:an körklar till Katrineholms kulturvecka i augusti. Innan dess kommer SÅS transportera ner N1173 och i retur ta upp bl a en vagn, som idag står i lokstallet, till Västberga. Alla planerade resor arrangeras av SÅS och förutsätter att SÅS erhållit sitt trafiktillstånd av Transportstyrelsen.”

Ulf Larsson, som även sitter i SÅS styrelse, kommer att leda en interimsstyrelse i KÅS fram till ett stundande årsmöte 2020, här hittar vi även Robin Ashby, som båda tecknar firmanamnet Katrineholms Ånglokssällskap.