Om KÅS

Katrineholms Ånglokssällskap, KÅS, bildades 2019 som en systerförening till SÅS. KÅS verkar i Katrineholms lokstall och bevarandet av lokstallsmiljön kring detta. KÅS förfogar över fordon tillhörande SÅS och genomför reparationer och underhåll. SÅS och KÅS samverkar i föreningarnas mening att genomföra historiska ångtågsresor i Katrineholm med omnejd, bevarandet av historiskt viktiga järnvägsfordon och bevarandet av lokstallet med en levande järnvägsmiljö.

 • KÅS, Katrineholms Ånglokssällskap
 • Organisationsnummer 802528-2875
 • Bankgiro 5435-9948
 • Swish 12 3497 12 48
 • Medlemskap (2020) 200:-/år, ange namn och fullständig adress
 • E-post katrineholms.angloks.sallskap(at)outlook.com
 • Föreningens stadgar Stadgar KÅS
 • KÅS Verksamhetsplan Verksamhetsplan

Styrelse för 2020 (Val på årsstämman 200108) Styrelsen konstituerar själva de valda till de olika posterna

 • Ordförande Lillemor Melin Sving
 • Vice Ordförande Ulf Larsson (Även ledamot i SÅS)
 • Kassör Robin Ashby
 • Sekreterare Per Askerlund
 • Ledamot Kjell Augustin
 • Valberedning Sven Erik Persson och Lasse Larsson

Kontakta KÅS genom att fylla i nedanstående mailformulär, så kommer vi att kontakta dig så fort vi kan.