KÅS Katrineholm

Välkommen till SÅS sida om vår systerförening Katrineholms Ånglokssällskap

KÅS, Katrineholms Ånglokssällskap, är en systerförening till SÅS, Stockholms Ånglokssällskap och som bildades 2019 för att fungera som SÅS verksamhet i Katrineholms lokstall, med eget styre och gemensam verksamhet.

Lite nytt från KÅS verksamhet i lokstallet maj 2020

Staket till N 1173 Kommunen har låtit bygga ett litet fint smidesstaket vid sidan av Lokstallet där utställningsloket ska stå under sommarhalvåret. Nu återstår att få ned loket från Stockholm men där finns nu några fortsatta problem. Dels coronasmittan och dels att EU införde nya trafikregler vilket gjorde att många museijärnvägar förlorade sina trafiktillstånd t.v. Detta har sinkat en hel del och stoppat all verksamhet i Stockholm. Tillståndet lär vara på gång och ligger hos Trafikverket för godkännande och när kommunen förstärkt spår 6 så kan vi se fram emot lokets ankomst.

Ångloket SJ E10 1747 har besiktats nu i maj. Förutom en del döda duvor i ångpannans delar så fanns också en hel del ”skräp” som måste rensas innan pannan kan vattenfyllas och provtryckas. Detta är då nästa projekt att ta tag i. Dessutom har det andra ångloket (SJ B 1364) delvis skrapats och borstats för att kunna tvättas och målas, MEN det finns gott om plåt att skrapa på. så det är inte klart ännu med detta jobb.

Vi har också städat och röjt en del i själva stallet. Kastat massor av ”bråte” men mycket måste ju sparas för ev. framtida behov. Det finns dock mera kvar att sortera bort.
Walter har jobbat mycket med att dra el och fixa med belysning och vi hoppas att kunna få upp mera lampor då det är tämligen dunkelt därinne eftersom alla fönster är igenbommade med skivor.

Dieselloket, V3 98 har bearbetats ihärdigt. Främst är det Kjell som dragit det ansvaret.
Loket stod som beredskapslok när Stockholms Ånglokssällskap tillträdde lokstallet i början på 2000-talet och köptes då på ”rot” av sällskapet. Det har sedan inte varit igång.
För att kunna starta detta så använder man tryckluft eller rättare sagt egentligen komprimerade avgaser som samlas i två stora tankar. När vi försökte pumpa upp tryck i dessa tankar så visade det sig att det läckte luft. Det var ett par stora ventiler som läckte och när vi fått isär dessa och åtgärdat dem så visade det sig vara fullt av rostflagor och sot (skit) i dessa två tankar. Kjell har jobbat hårt med att skrapa och dammsuga och nu är allt klart för provtryckning.

Bilder tagna i samband med bildandet av KÅS 2019, foto: Carl-Erik Olsson