KÅS Katrineholm

Välkommen till SÅS sida om vår systerförening Katrineholms Ånglokssällskap

KÅS, Katrineholms Ånglokssällskap, är en systerförening till SÅS, Stockholms Ånglokssällskap och som bildades 2019 för att fungera som SÅS verksamhet i Katrineholms lokstall, med eget styre och gemensam verksamhet.


Lite ångloksinformation från KÅS 2 juli 2020

Eftersom SÅS nu äntligen fått det efterlängtade trafiktillståndet, så kan vi nu äntligen få ner N 1173 till Katrineholm!

N 1173 på Skansbangården 1993

Loket kommer att bogseras ned en natt. Detta blir sannolikt en natt mellan fredag och lördag.  Eftersom N-loket inte får köras fortare än 40 km/t så kommer det att ta en bra stund då man dessutom kommer att tvingas köra undan på sidospår då och då för att invänta andra snabbare tåg som ska passera. Där kan man ju då få lov att stå och vänta ganska länge om det skulle vara så att det är flera tåg efter varandra som ska åka förbi.

N-loket (det blivande utställningsloket utanför stallet) planeras att anlända till Katrineholm under natten mellan den 17-18 juli. Så är i alla fall planeringen idag (läs: 200703). Sedan kommer det att invigas av kommunens representant Cecilia Björk. Exakt när detta kommer att ske är ännu inte bestämt. Förhoppningsvis kan invigningen sändas live via Internet. N-loket kommer att knuffas in på vändskivan av det bogserande loket, vilket är ett diesellok av modell T44 och som har hyrts in. Därefter ska växeln läggas om för att loket ska kunna komma in på stickspåret som är beläget bredvid lokstallet. På det spåret ska loket nu stå under sommarmånaderna.

Sedan ang. förflyttningen från vändskivan och in på stickspåret. Det finns ett litet men eller kanske rättare sagt ett stort MEN. Nu för tiden så finns inte utrymme på andra sidan vändskivan för ett dragande/skjutande lok eftersom den delen av byggnaden numera används till annan verksamhet och  spåren in vid de andra stallarna inte längre går att använda.  Alltså kan vi inte använda växlingsloket till detta. Det blir helt enkelt att spotta i nävarna och att använda muskelkraft för att dra in loket på stickspåret.
54 ton lok, några spett och vinsch är det som gäller eller möjligen i bästa fall en spårgående traktor. Möjligen går det att koppla en wire till bogserloket då detta backar ut igen från området och samtidigt dra in loket på plats med hjälp av wiren?

F.n. så finns det i lokstallet tre lok och två vagnar. Dessa står på fyra spårplatser, spår 3-6.
Hyresavtalet med KFAB omfattar spår 3-5 vilket innebär att vi ska tömma spår 6. De två vagnarna som nu står i stallet kommer att dras ut och köras tillbaka till Stockholm för renovering. Detta ska ske med det vändande loket som dragit ner N-loket. Senare under sommaren ska vi ordna så att vårt E-lok som nu står på spår 6 kan dras ut och flyttas till den tomma stallplatsen där personvagnen stått. Utdragningen av E-loket kan komma att bli lite dramatisk eftersom spår 6 är i mycket dåligt skick med uppruttna sliprar som ska bära ca. 120 ton. Vi hoppas att detta avlöper på bästa sätt.

Vad händer sedan? Först och främst så skall N-loket ”kopplas” upp, vilket innebär att man monterar tillbaka de koppelstänger som varit bortmonterade under transporten.

Efter detta. F.n. så finns det i lokstallet tre lok och två vagnar. Dessa står på fyra spårplatser, spår 3-6.
Hyresavtalet med KFAB omfattar spår 3-5 vilket innebär att vi ska tömma spår 6. De två vagnarna som nu står i stallet kommer att dras ut och köras tillbaka till Stockholm för renovering. Detta ska ske med det vändande loket som dragit ned N-loket. Senare under sommaren ska vi ordna så att vårt E-lok som nu står på spår 6 kan dras ut och flyttas till den tomma stallplatsen där personvagnen stått. Utdragningen av E-loket kan komma att bli lite dramatisk eftersom spår 6 är i mycket dåligt skick med uppruttna sliprar som ska bära ca. 120 ton. Vi hoppas att detta avlöper på bästa sätt.

Lite nytt från KÅS verksamhet i lokstallet maj 2020

Staket till N 1173 Kommunen har låtit bygga ett litet fint smidesstaket vid sidan av Lokstallet där utställningsloket ska stå under sommarhalvåret. Nu återstår att få ned loket från Stockholm men där finns nu några fortsatta problem. Dels coronasmittan och dels att EU införde nya trafikregler vilket gjorde att många museijärnvägar förlorade sina trafiktillstånd t.v. Detta har sinkat en hel del och stoppat all verksamhet i Stockholm. Tillståndet lär vara på gång och ligger hos Trafikverket för godkännande och när kommunen förstärkt spår 6 så kan vi se fram emot lokets ankomst.

Ångloket SJ E10 1747 har besiktats nu i maj. Förutom en del döda duvor i ångpannans delar så fanns också en hel del ”skräp” som måste rensas innan pannan kan vattenfyllas och provtryckas. Detta är då nästa projekt att ta tag i. Dessutom har det andra ångloket (SJ B 1364) delvis skrapats och borstats för att kunna tvättas och målas, MEN det finns gott om plåt att skrapa på. så det är inte klart ännu med detta jobb.

Vi har också städat och röjt en del i själva stallet. Kastat massor av ”bråte” men mycket måste ju sparas för ev. framtida behov. Det finns dock mera kvar att sortera bort.
Walter har jobbat mycket med att dra el och fixa med belysning och vi hoppas att kunna få upp mera lampor då det är tämligen dunkelt därinne eftersom alla fönster är igenbommade med skivor.

Dieselloket, V3 98 har bearbetats ihärdigt. Främst är det Kjell som dragit det ansvaret.
Loket stod som beredskapslok när Stockholms Ånglokssällskap tillträdde lokstallet i början på 2000-talet och köptes då på ”rot” av sällskapet. Det har sedan inte varit igång.
För att kunna starta detta så använder man tryckluft eller rättare sagt egentligen komprimerade avgaser som samlas i två stora tankar. När vi försökte pumpa upp tryck i dessa tankar så visade det sig att det läckte luft. Det var ett par stora ventiler som läckte och när vi fått isär dessa och åtgärdat dem så visade det sig vara fullt av rostflagor och sot (skit) i dessa två tankar. Kjell har jobbat hårt med att skrapa och dammsuga och nu är allt klart för provtryckning.

Bilder tagna i samband med bildandet av KÅS 2019, foto: Carl-Erik Olsson