Bli medlem

Visste du att alla kan bli medlemmar i SÅS? SÅS historia börjar 1974 och sedan dess har passiva och aktiva medlemmar sett till att föra vår intention vidare genom åren. Vad är då vår intention? Jo, vi vill och verkar för hjälpa till att bevara en del av den Svenska järnvägshistorien genom att bevara och i drift visa upp äldre järnvägsfordon, köra utfärdsresor med dessa och samtidigt bevara de här fordonen till en framtida generation. När vi kör våra resor så vill vi att resenärerna ska uppleva ”en resa förr i tiden i nutid”, allt ska stämma; ångloken, personalen, biljetterna, dofterna och känslan av att åka på gamla träbänkar.

Att bli medlem. Det är enkelt att bli medlem och där all medlemsavgift går direkt till vårat ideella och aktiva arbete i bevarandet. Man kan välja två vägar, antingen så är man passiv medlem och hjälper stolt till ekonomiskt i bevarandet eller så blir man en aktiv medlem som är med och renoverar och underhåller våra fordon, är med som personal på våra resor och blir en i gemenskapen där vi samlas kring arbetet, tar en fika ihop och även en matbit efter en väl utövad dag. Medlemsavgiften är den samma, men som aktiv väljer du när du vill medverka och hur mycket. Om du väljer att bli aktiv så är du välkommen till oss i Västberga på tisdagar från 18.00 så berättar vi mer där.

Genom att betala in medlemsavgiften till SÅS så blir du automatiskt medlem under ett år och bjuds på olika möjligheter och information, men framför allt så stöder du bevarandet av våra järnvägsfordon. Har du en e-postadress så får även medlemsbladet Regulatorn i din mail en gång i månaden under hela året. Du kommer att få kallelse till olika temadagar och föreningsmöten samt när vi kör nästa gång.

Medlemsavgiften är endast 250 kr/år för fullbetalande medlem och 25 kr/år för familjemedlem på samma adress som fullbetalande medlem. Medlemsavgiften betalas enklast in på föreningens plusgirokonto 83 53 68-2 Glöm inte att ange både namn och adress samt eventuell e-postadress för våra medlemsutskick!

Bidrag till verksamheten. SÅS Verksamhet bygger på medlemsavgifter, intäkter från våra resor och även frivilliga bidrag, alla aktiva i sin tur ställer upp helt på ideell basis. Om ni vill hjälpa till att bevara de fordon som SÅS har i sina samlingar så är det välkommet att skicka in valfritt bidrag till verksamhet via vårat Swishnummer: 123 628 1034 eller plusgirokonto 83 53 68-2.

Vill du läsa SÅS stadgar innan du blir medlem? Ladda ner dom här: SÅS Stadgar gällande från 190327