SÅS fordon förr

En av idéerna med att driva vidare SÅS är ju att vi ska bevara en del järnvägsfordon framåt i generationerna. Men eftersom samtliga fordon hos SÅS har en historia innan de kom till oss, de har ju en gång i tiden byggts för det Svenska järnvägsnätet och varit i drift där. Det finns få bevarade bilder av SÅS fordon från tiden före SÅS bildande, men de finns. Vi ska här presentera några av dessa bilder som vi har snappat upp, säkert finns det fler, men vi kommer ständigt att jaga gamla originalbilder och fortsätta att visa upp dessa här. Det finns även med bilder här som endast sekundärt berör SÅS men som ändå handlar om platser där SÅS finns verksamma idag.

Vi vill även vara noggranna med att ange vem som tagit bilden, då det är foton som någon har lagt ner sin tid på att ta och då i vissa fall äger upphovsrätten till. Där vi har hittat upphovpersonen så anger vi det på bilden, annars så står det ”Fotograf okänd” och är det så att ni hittar en bild som ni har upphovsrätten till, så vill vi att ni kontaktar oss så att vi antingen får lägga till ert namn eller ta bort bilden. Klicka på bilderna så blir de större.

Nedan bilder införda 201026