Fordon som lämnat SÅS

P1030840Under 2018 så kom några fordon att lämna SÅS. Torekällbergets Friluftsmuseum i Södertälje håller under 2017-18 på att bygga upp en autentisk järnvägsmiljö med Södertäljes järnvägsknutar som tema. Till museets har därför SÅS sålt tre fordon som vi inte längre har något behov av, fordon som inte passar i vår verksamhet men som vi ändå skulle vilja se i sin prakt. Valet vart att sälja ångloket SSnJ 7 samt två ”plattaksfinkor” av modell Gsö och Gsh. I slutet av februari så vart den första av dessa fordon avhämtat i Västberga (se bild ovan) och transporterat till Södertälje och här handlade det som den gamla Gsö-finkan från SJ nr: 18384 byggd 1904 av gjuteribolaget i Landskrona. Gsö:n är en av SÅS första vagnar och kom till oss 1975 och blev SÅS första egna vagn. Även godsfinkan SSnJ Gsh 104, byggd 1904 hos Kockums kommer under våren att flyttas till Södertälje, den står dock nu i lokstallet i Katrineholm med ett trasigt hjullager men kommer via landsväg att flyttas. Vagnen kom till SÅS 1976 från Saltsjöbanan.

SSnJ-7Ångloket SSnJ 7, byggt 1910 av NOHAB i Trollhättan kommer även det att flyttas till Södertälje under 2018. 7:an kom till SÅS 1976 och är det enda bevarade ångloket från Saltsjöbanan där den tjänstgjorde som dragkraft för bland annat godstågen på banan. 7:an är ett s.k. ”våtånglok” och saknar överhettarslingor, vilket gör loket ganska oekonomiskt att köra samt att den största tillåtna hastigheten och räckvidden inte lämpar sig för SÅS verksamhet. Tanken när loket köptes, var att det skulle köras på Slakthusbanan som var SÅS ”hemmabana” 1974-1991 och där hade det fungerat bra. Idag är vi ju hänvisade till Trafikverkets spår och där fungerar det inte med max 45 km/t.

SSnJ-finkaPlanen på museet är att loket och våra vagnar samt några övriga vagnar, ska stå som en permanent utställning på egna spår och vid ett stationshus, det ska dock inte visas i drift utan få en exteriör uppsnyggning för att skapa en fin järnvägsmiljö. SÅS har dock tecknat ett ”hemlovningsavtal” vilket innebär att vi i första hand ska tillfrågas om fordonen ska avyttras. Från SÅS sida ser vi positivt på den här försäljningen och att det ska bli trevligt att se fordonen bli upprustade och lite mer levande än när de står under presenningar och i lokstall.

Här en bildsamling på några av de fordon som lämnat SÅS genom åren.