Tillbakablickar

På den här sidan kommer vi efter hand att lägga ut lite historier och bilder från de åren som gått i SÅS, alltså tiden mellan idag och 1974 där SÅS startade sin resa. Vi ska här betrakta och läsa om olika händelser som sticker ut ur mängden bland de hundratals resor som vi hunnit avverka genom åren, det finns mycket att berätta, för naturligtvis så har allt inte alltid gått på rutin och erfarenhet. Samtidigt så lämnar de här historierna en tillbakablick på det vi gjort i SÅS genom åren även i text. Vi fyller på med nya historier efter hand.

Nedan hittar du de publicerade delarna bara att klicka och läsa.

  1. Del 1 SÅS fyller 10 år 1984
  2. Del 2 SÅS och Slakthusbanan
  3. Del 3 Trafikmissöden: S1 1921 på glid
  4. Del 4 Övergångsproblematik
  5. Del 5 Oväntad växlingsmanöver
  6. Del 6 100 meter rullmunk
  7. Del 7 Resenär med destination Fagersta
  8. Del 8 Det brinner i Mälardalen
  9. Del 9 Tappade brallor
  10. Del 10 Dålig lokbroms NY!