Vagnlyft i Västberga

För en tid sedan så beslutade sig styrelsen i SÅS för att det ska sättas liv i en vagn som stått undanställd länge, det här för att skapa fler sittplatser och ännu en trävagn till trafiktåget. Den här vagnen var i sin forna glans en passagerarvagn med boggier som beställdes och kom till CWJ, Carlskrona – Wexiö Järnväg, som då idag stavas Karlskrona och Växjö. Vagnen byggdes 1928 av ASJ i Linköping och fick nummer 10 på CWJ samt litteran EBCo3 (tid. Bco) med nummer 8116 när den hamnade hos SJ efter förstatligandet av banan. I slutet av 1950-talet (troligen) så blev vagnen ombyggd för att vara följevagn till en av de stora lyftkranarna hos SJ och blev stationerad i Hagalund. Vagnen fick sina tre stora kupéer ombyggda till tre sovkupéer, ett stort pentry, toalett i mitten av vagnen och ett stort verkstadsutrymme med sidodörrar samt pannrum och omklädningsrum. Vagnen togs över av SKÅJ, Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg och hamnade så småningom på Lindarängsbangården vid Frihamnen i Stockholm. Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Lokflyttning i Katrineholm

Det genomfördes en del flyttningar av lok i Katrineholms lokstall nyligen. SÅS och KÅS i samarbete flyttade runt B 1306 och E10 1747 till de platser de ska stå på i vinter, tillsammans med N 1173. Det här innebär att B 1364 numera återfinns på stallplats 3 och E10 1747 på stallplats 4. Flyttningen var inte helt problemfri då avsaknaden av ett litet växellok gör att man får ta in gummihjulsförsedda fordon för att lösa uppgiften. De hjälpande var åter Bärgningsbolaget i Katrineholm AB och med stöd från Hans Jansson på Rude Gård som kom med en jordbrukstraktor och hjälpen kom även från Gillerstrand Entreprenad, stort TACK till er alla. Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nytt nyhetsbrev från KÅS

KÅS har utkommit med ännu ett nyhetsbrev om verksamheten i Katrineholms lokstall, den här gången handlar det bland annat om N 1173 och E10 1747. Det här är nummer 6 2020 som du kan ladda ner här: Lite ångloksinformation 6 2020

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Del 7 i tillbakablickar

Det blev en fin respons på våra historier från åren som gått i SÅS och vi lägger nu till del 7 under fliken ”Tillbakablickar”. Den här gången så handlar det om något som kunde ha slutat illa men som slutade lyckligt med ännu en berättelse i ryggsäcken. Gå in och läs även den här historien: Del 7 i Tillbakablickar

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SÅS fordon före SÅS

Nu har vi startat upp en sida här på hemsidan, med bilder från tiden före fordonen hamnade hos SÅS, alltså då det var i trafik eller avställda hos SJ eller någon annanstans. Vi kommer på den här sidan att fortsätta att fylla på efter hand som vi får in flera bilder och vi kan idag presentera de första 26 bilderna på den här nya sidan: SÅS Fordon förr

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nattlig transport genomförd

Natten mellan 2-3 oktober i år så lyckades vi få till den där transporten som vi har väntat på så länge. Det handlar om att vårat ånglok N 1173 skulle flyttas från uppställningen i Västberga till Katrineholms lokstall och att passagerarvagnen VBHJ BCo 58 samt ångfinkan SV4 25614 skulle köras upp till Stockholm på returresan. N 1173 är ju det ånglok som kommer att vara uppställt utanför Katrineholms lokstall under sommarhalvåret, en plats som just nu har B 1364 som en tillfällig gäst. Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nytt nyhetsbrev om V3 52 på KÅS sida

KÅS är ju den delen i vår organisation som ligger bakom mycket av arbetet att få vårat V3-lok i drift igen. På KÅS sida hittar ni det senaste nyhetsbrevet och en hel del filmer från uppstarten och provkörningen: KÅS och V3 52

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

V3 52 rullar igen!

I början av 00-talet så köpte SÅS dieselloket SJ V3 52 när de f.d. beredskapsdieselloken togs bort ur Banverkets strategiska reserv. V3 52 tillverkades av Esslingen i Tyskland 1952, samma år som vårat ånglok S1 1921. Det kom under åren hela 50 V3-lok till SJ för främst användning som växlingslok men även som dragkraft på kortare sträckor. V3 52 köptes av SÅS i samband med att vi lade anbud på fyra olika f.d. beredskapsdiesellok och våra anbud vann och vi fick T21 98, T23 113 och 121 samt V3 52. Samtliga lok utom T23 121 finns kvar hos SÅS och i med att nu V3 52 är uppstartad så är samtliga lok uppstartade. Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SÅS har haft årsmöte 2020

På grund av Coronaläget så flyttades årsmötet fram från mars till september i år. Onsdagen den 2 september så ansåg SÅS styrelse att det skulle fungera att ha ett säkert årsmöte och så blev det. Egentligen ändrades inget i sak under mötet, styrelsesammansättningen blir oförändrad som efter årsmötet 2019 och kommer att vara så fram till årsmötet 2021. Det enda som sticker ut är att det på årsmötet beslutades om att styrelsen ska utökas med fler poster och att detta så småningom ändras i stadgarna från årsmötet 2021. Det här görs för att fördela arbetsuppgifterna i styrelsen till flera medlemmar. Sedan något år tillbaka så har styrelsen Lars Beijer som adjungerad i styrelsen för att hjälpa till med det ökande behovet av administrativt arbetet, en post som efter årsmötet 2021 då troligen blir ytterligare en ledamotsplats. Mötet bestod av nästan enbart styrelsen samt fyra övriga medlemmar och kunde därför hållas säkert inne i klubbvagnen F5 då utomhusmötet flyttades in p.g.a. regn i sista minuten, några valde även att deltaga via Skype som då är så coronasäkert det bara kan bli. Johan Berg och Lasse Nelson omvaldes till valberedningen och Stanislaw Szymczak valdes som justeringsman. Det diskuterades även kort om en resa till hösten och i vilken säker form den skulle kunna genomföras, vi får återkomma framöver när styrelsen beslutat sig för hur och när den ska genomföras.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

B 1364 rullar ut i Katrineholm

Tyvärr så blev det ju problem med att flytta ner N 1173 till utställningsplatsen utanför lokstallet i Katrineholm, en fråga som vi fortfarande arbetar med och hoppas lösa inom snar framtid. Istället så har vår B-maskin 1364, tillfälligt fått ta N-lokets plats utanför stallet, på den av kommunen uppsnyggade platsen. Men eftersom vi inte fick någon tillgång till något diesellok för växlingen, så fick istället Bärgningsbolaget i Katrineholm AB, rycka ut med en bärgningsbil för att dra ut loket och få det på rätt plats på gaveln av lokstallet. Både SÅS och KÅS är nöjda med denna tillfälliga lösning, men på sikt så ska ju en vackert uppsnyggad N 1173 istället få pryda platsen under sommarhalvåret. Vi sänder ett tack för hjälpen att få loket på plats, då ett lokstall ser ut som ett lokstall om det står ett riktigt lok utanför. Vi ska dock inflika att B 1364 är ett f.d. beredskapsånglok som är i gott skick, men som fortfarande bär spår av sin skyddsskrud som den hade under åren i ett lokskjul någonstans i Sverige.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar